15% reducere folosind codul FEBRUARIE15 | Cumpără azi mai ieftin! →
Totul despre cumpărături
Română
20 Lei pentru tineÎnregistrareLogareCoșul de cumpărăturiMenu

Termeni și condiții comerciale

Societatea BONAMI.CZ, a.s.

Sediul social: Újezd 450/40, Praga 1
Numărul de identificare al societății: 242 30 111
Înregistrată în Registrul Comerțului operat de Tribunalul din Praga, Partea B, nr. 18575

  • Termeni și condiții comerciale aplicabile începând cu 24.10.2023

1.   Informații preliminare

1.   Informații preliminare 1.1.   Acești Termeni și condiții comerciale ai societății BONAMI.CZ, a.s., având sediul social în Újezd 450/40, Praga 1, numărul de identificare al societății: 242 30 111, înregistrată în Registrul Comerțului operat de Tribunalul din Praga, B 18575 („Vânzătorul”) prevăd drepturile și obligațiile reciproce ale părților în legătură cu sau în temeiul unui contract de vânzare („Contractul de Vânzare”) încheiat de către și între Vânzător și o persoană fizică sau juridică („Cumpărătorul”) prin intermediul magazinului on-line al Vânzătorului. Magazinul on-line este operat de Vânzător la www.bonami.ro printr-o platformă web („Platforma Magazinului”).

1.2.   De asemenea, termenii și condițiile comerciale reglementează drepturile și obligațiile Părților în cursul utilizării paginii de internet a Vânzătorului www.bonami.ro („Website”) și alte raporturi juridice conexe. Cu excepția prevederilor exprese contrare, acești termeni și condiții comerciale se aplică și în cazurile în care o persoană care intenționează să cumpere produse de la Vânzător acționează în scopul activităților sale profesionale (ca profesionist) atunci când comandă produsele

1.3.   Derogări de la acești termeni și condiții comerciale se pot agrea prin intermediul Contractului de Vânzare. Orice înțelegeri derogatorii incluse în Contractul de Vânzare vor prevala asupra acestor termeni și condiții comerciale.

1.4.   Dispozițiile acestor termeni și condiții comerciale fac parte integrantă din Contractul de Vânzare. Contractul de Vânzare și termenii și condițiile comerciale sunt redactate în limba română. Contractul de Vânzare poate fi încheiat în limba română.

1.5.   Vânzătorul poate modifica sau completa conținutul termenilor și condițiilor comerciale. Această dispoziție nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor născute pe durata aplicării versiunii anterioare a termenilor și condițiilor comerciale.

2.   Contul de utilizator

2.1.   Prin înregistrarea Cumpărătorului pe Website, Cumpărătorul este informat cu privire la produse nou adăugate, prin intermediul unor mesaje e-mail periodice a căror primire poate fi anulată din Contul de Utilizator sau urmând link-ul relevant inclus în fiecare mesaj e-mail. Vânzătorului nu îi revine nicio obligație de a expedia aceste mesaje e-mail către toți Cumpărătorii.

2.2.   Din interfața sa de utilizator, Cumpărătorul poate comanda produsele („Contul de Utilizator”). Cumpărătorul poate, de asemenea, să comande produse fără a se înregistra, direct din Platforma Magazinului.

2.3.   La înregistrarea pe Website și la plasarea unei comenzi de produse, Cumpărătorul are obligația de a furniza toate detaliile corect și adecvat. Cumpărătorul este obligat să actualizeze orice detalii incluse în Contul de Utilizator la modificarea acestora în orice mod. Detaliile indicate de Cumpărător în Contul de Utilizator și la plasarea unei comenzi de produse sunt prezumate corecte de către Vânzător.

2.4.   Înregistrarea pe Website este permisă doar persoanelor fizice în vârstă de peste 15 ani.

2.5.   Accesul la Contul de Utilizator este asigurat pe baza unui nume de utilizator și a unei parole. Cumpărătorul are obligația de a păstra confidențialitatea oricărei informații necesare pentru accesarea Contului său de Utilizator și ia act de faptul că Vânzătorul nu răspunde pentru nicio încălcare a acestei obligații de către Cumpărător.

2.6.   Cumpărătorul nu are dreptul de a permite unui terț să utilizeze Contul său de Utilizator.

2.7.   Vânzătorul poate anula Contul de Utilizator, în special în cazul în care Cumpărătorul nu și-a utilizat Contul de Utilizator pentru o perioadă mai mare de timp sau în urma încălcării de către Cumpărător a obligațiilor ce îi revin conform Contractului de Vânzare (inclusiv termenilor și condițiilor comerciale).

2.8.   Cumpărătorul ia act de faptul că Contul de Utilizator poate să nu fie accesibil permanent, mai ales în cazul mentenanței necesare a echipamentului hardware și software al Vânzătorului sau al oricărei mentenanțe necesare a echipamentului hardware și software al unui terț.

3.   Încheierea Contractului de Vânzare

3.1.   Platforma Magazinului conține o listă de produse oferite de Vânzător spre vânzare, inclusiv prețul fiecărui produs. Prețurile produselor din ofertă sunt menționate cu taxa pe valoarea adăugată și orice alte costuri asociate. Oferta de vânzare a produselor și prețurile acestora rămân valabile pe durata publicării lor pe Platforma Magazinului și până la finalizarea unei campanii limitate în timp, cu condiția ca produsul să fie inclus în campanie. Această dispoziție nu aduce atingere opțiunii Vânzătorului de a încheia Contractul de Vânzare în condiții agreate în mod specific. Orice și toate ofertele de vânzare a produselor de pe Platforma Magazinului nu sunt obligatorii și Vânzătorul nu este obligat să încheie Contractul de Vânzare cu privire la respectivele produse.br>
3.2.   Platforma Magazinului conține de asemenea informații privind costurile cu ambalarea și livrarea produselor. Informațiile privind costurile cu ambalarea și livrarea produselor menționate în Platforma Magazinului se aplică doar dacă produsele sunt livrate pe teritoriul României.

3.3.   În vederea comandării produselor, Cumpărătorul completează un formular de comandă pe Platforma Magazinului. Formularul de comandă include, în special, informații privind:

3.3.1.   produsele comandate (Cumpărătorul „plasează” produsele comandate în coșul electronic de pe Platforma Magazinului);

3.3.2.   metoda de plată a prețului de achiziție a produselor, detalii privind metoda de livrare a produselor comandate; și

3.3.3.   costurile cu ambalarea și livrarea produselor (denumite în mod colectiv „Comanda de Achiziție”).

3.4.   Înainte de a trimite Comanda de Achiziție către Vânzător, Cumpărătorul poate verifica și modifica detaliile pe care le-a inclus în Comanda de Achiziție, inclusiv cu privire la posibilitatea Cumpărătorului de a identifica și corecta orice erori ce apar la inserarea detaliilor în Comanda de Achiziție. Cumpărătorul va trimite Comanda de Achiziție către Vânzător prin accesarea butonului „Finalizează și Plătește” sau „Comandă”. Vânzătorul prezumă corecte detaliile incluse în Comanda de Achiziție. Imediat după primirea Comenzii de Achiziție, Vânzătorul va confirma primirea prin mesaj e-mail către Cumpărător, trimis la adresa de e-mail a Cumpărătorului indicată în Contul de Utilizator sau în Comanda de Achiziție („Adresa E-mail a Cumpărătorului”).

3.5.   În funcție de tipul Comenzii de Achiziție (cantitatea produselor, valoarea prețului de cumpărare, costurile estimate cu transportul), Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita Cumpărătorului să confirme suplimentare Comanda de Achiziție (de exemplu în scris sau prin telefon).

3.6.   Relația contractuală dintre vânzător și Cumpărător se stabilește la data comunicării dovezii de acceptare a Comenzii de Achiziție expediată de Vânzător prin e-mail către Adresa E-mail a Cumpărătorului.

3.7.   Cumpărătorul ia act de faptul că Vânzătorul nu este obligat să încheie Contractul de Vânzare, în special cu persoane care și-au încălcat în mod semnificativ obligațiile față de Vânzător.

3.8.   Cumpărătorul consimte la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea Contractului de Vânzare. Costurile Cumpărătorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii Contractului de Vânzare (costurile cu accesul la Internet, costurile cu convorbirile telefonice) vor fi suportate de Cumpărător.

4.   Prețul produselor și termenii și condițiile de plată

4.1.   Prețul produselor și orice costuri cu livrarea produselor conform Contractului de Vânzare pot fi achitate de Cumpărător Vânzătorului în orice modalitate disponibilă în formularul de comandă, cu excepția cazului în care Vânzătorul a pus la dispoziție alte metode de plată.

4.2.   Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorul este obligat să achite Vânzătorului costurile cu ambalarea și livrarea produselor în cantitățile agreate. Cu excepția prevederilor exprese contrare, costurile cu livrarea produselor vor fi incluse în prețul de achiziție.

4.3.   În cazul unei livrări cu ramburs, prețul de achiziție trebuie achitat la primirea produselor. În cazul unor plăți fără numerar, prețul de achiziție trebuie achitat în termen de 3 zile de la încheierea Contractului de Vânzare.

4.4.   În cazul unei plăți altfel decât cu numerar, Cumpărătorul are obligația de a achita prețul de achiziție al produselor și să specifice moneda de plată. În cazul unei astfel de plăți, obligația Cumpărătorului de a achita prețul de achiziție se consideră îndeplinită de îndată ce suma aferentă este creditată în contul Vânzătorului.

4.5.   În cazul în care Cumpărătorul nu confirmă Comanda de Achiziție în mod suplimentar (conform clauzei 3.5), Vânzătorul are dreptul să solicite achitarea integrală a prețului de achiziție anterior expedierii produselor către Cumpărător. Nu este aplicabil articolul 2119 (1) din Codul civil ceh („Un cumpărător nu este obligat să achite prețul de achiziție până la momentul în care are posibilitatea să verifice bunul. Această dispoziție nu se aplică în cazul în care părțile prevăd că un bun trebuie predat într-o modalitate care exclude posibilitatea de verificare a acestuia”.)

4.6.   Reducerile din prețul produselor, oferite de Vânzător Cumpărătorului, nu se cumulează.

4.7.   În cazul în care este obișnuit în contactele de afaceri sau dacă se prevede de regulile general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal – factură către Cumpărător cu privire la plățile efectuate în baza Contractului de Vânzare. Vânzătorul este persoană înregistrată în scop de TVA. Documentul fiscal – factura va fi emis de Vânzător Cumpărătorului ulterior livrării produselor către Cumpărător și o va expedia via e-mail către Adresa E-mail a Cumpărătorului.

4.8.   Conform legii privind înregistrarea vânzărilor, Vânzătorul are obligația de a emite o chitanță către Cumpărător. În același timp, Vânzătorul are obligația să înregistreze on-line, la organul fiscal, orice vânzări acceptate; în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore.

5.   Retragerea din Contractul de Vânzare

5.1.   Cumpărătorul ia act de faptul că nu se poate exercita retragerea din Contractul de Vânzare cu privire, printre altele, la:

5.1.1.   produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar,,

5.1.2.   produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

5.1.3.   produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

5.1.4.   înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.

Excepțiile de la posibilitatea exercitării de către consumatori a dreptului de retragere sunt prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014.

5.2.   Cu excepția cazurilor prevăzute de clauza 5.1 sau a altor cazuri în care nu este permisă retragerea din Contractul de Vânzare, Cumpărătorul care este persoană fizică acționând în calitate de consumator are dreptul să se retragă din Contractul de Vânzare conform articolului 9 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014, în termen de 14 zile de la primirea produselor; dacă obiectul Contractului de Vânzare constă în livrarea mai multor tipuri sau a unor loturi/piese de produse, perioada începe să curgă de la data primirii ultimei livrări a produselor.

5.3.   În cazul retragerii din contract conform clauzei 5.2 din termenii și condițiile comerciale, Contractul de Vânzare va fi considerat încetat de la data încheierii. Cumpărătorul ia act de faptul că dacă produsele returnate de Cumpărător sunt distruse, purtate sau consumate parțial, Vânzătorul are dreptul la despăgubiri din partea Cumpărătorului pentru prejudiciul suportat. Vânzătorul va avea dreptul să compenseze în mod unilateral dreptul său la despăgubiri cu dreptul Cumpărătorului la rambursarea prețului.

5.4.   Orice alte drepturi și obligații ale Părților în legătură cu retragerea din contract conform clauzei 5.2 din termenii și condițiile comerciale sunt prevăzute de Procedura de Reclamații a Vânzătorului.

5.5.   Până la primirea produselor de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul să se retragă în orice moment din Contractul de Vânzare. În acest caz, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului prețul de achiziție fără întârziere, prin transfer bancar în contul specificat de Cumpărător.

5.6.   În cazul în care produsele furnizate Cumpărătorului sunt însoțite de un cadou, Cumpărătorul are obligația de a returna Vânzătorului și respectivul cadou furnizat odată cu sau în legătură cu produsele returnate.

5.7.   Vânzătorul permite Cumpărătorului să returneze produsele, în condițiile prevăzute în Procedura de Reclamații, în termen de 365 de zile din ziua următoare datei la care Cumpărătorul sau un terț desemnat de acesta primește produsele, cu excepția produselor farmaceutice ,,(inclusiv sanitare și de igienă)", a cosmeticelor și a ansamblurilor de bucătărie (corpuri de bucătărie gata făcute). În cazul vânzării de saltele, returnarea produselor se poate efectua în 45 de zile.

5.8.   Prețul de referință (afișat sub forma unui preț tăiat, în dreptul produselor reduse) reprezintă cel mai mic preț practicat de Vânzător pe pagina website a magazinului Bonami.ro, în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus. Din calculul prețului de referință se exclud reducerile individuale de preț și reducerile de preț care nu sunt incluse direct în prețul curent de vânzare al produselor (de exemplu, reducerile care nu sunt aplicate automat și universal). Dacă reducerea de preț este majorată treptat, pe perioada scurtă de timp, de maxim 180 de zile, prețul de referință este considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț.

6.   Transportul și livrarea produselor

6.1.   Metoda de livrare a produselor este stabilită de Vânzător, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contractul de Vânzare. În cazul în care metoda de transport este agreată în urma solicitării Cumpărătorului, Cumpărătorul va suporta riscul și orice costuri suplimentare legate de respectiva metodă de transport.

6.2.   În cazul în care Vânzătorul este obligat să livreze produsele într-o locație precizată de Cumpărător în Comanda de Achiziție conform Contractului de Vânzare, Cumpărătorul are obligația de a primi produsele la livrare. Dacă Cumpărătorul nu recepționează produsele la livrare, Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare.

6.3.   În cazul în care, din motive ce țin de Cumpărător, produsele trebuie livrate succesiv sau în altă modalitate decât cea prevăzută în Comanda de Achiziție, Cumpărătorul are obligația de a achita costurile generate de livrarea succesivă a produselor sau de modalitatea diferită de livrare.

6.4.   La primirea produselor de la transportator, Cumpărătorul are obligația de a verifica dacă ambalajul produselor a fost desfăcut și să informeze transportatorul imediat cu privire la eventualele vicii descoperite. Dacă se observă orice fel de desfacere a ambalajului care ar indica un acces neautorizat în colet, Cumpărătorul nu are obligația de a primi coletul de la transportator. Prin semnarea dovezii de livrare, Cumpărătorul confirmă că ambalajul coletului conținând produsele nu a fost desfăcut.

6.5.   Orice alte drepturi și obligații ale Părților pe timpul transportului produselor pot fi prevăzute de termeni și condiții speciale de livrare ale Vânzătorului, eventual emise de acesta.

7.   Drepturi în cazul unor produse cu defecte

7.1.   Drepturile și obligațiile Părților cu privire la răspunderea Vânzătorului pentru buna funcționare a produselor sunt guvernate de regulile obligatorii general aplicabile. În cazul vânzării către un Cumpărător care acționează în calitate de consumator, se aplică cu prioritate prevederile legale imperative române cu privire la drepturile consumatorilor.

7.2.   Vânzătorul răspunde față de Cumpărător pentru conformitatea bunului vândut cu Contractul de Vânzare, în special cu obligația ca produsul să nu aibă vicii. Conformitatea cu Contractul de Vânzare va fi interpretată în sensul că bunul vândut are calitatea și poate fi utilizat potrivit contractului, descrise de Vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia sau așteptate în baza publicității efectuate de către aceștia sau calitatea și caracteristicile de utilizare obișnuite pentru un bun de acest tip, care corespunde cerințelor legale, în cantitatea, nivelul sau greutatea adecvate și corespunzător utilizării indicate de Vânzător sau pentru care bunul este utilizat în mod obișnuit.

7.3.   Prevederile clauzei 7.2 din termenii și condițiile comerciale nu se aplică produselor vândute la preț redus din cauza unui defect pentru care a fost aplicată reducerea de preț, a uzurii produselor cauzate de utilizarea normală a acestora, în cazul produselor second hand, a unui defect corespunzător nivelului de utilizare sau uzură pe care produsele îl aveau la primirea acestora de către Cumpărător sau dacă decurge din natura produselor.

7.4.   În cazul descoperirii unui viciu în termen de șase luni de la primire, se va prezuma că produsele prezentau viciul respectiv chiar de la primire.

7.5.   Orice drepturi legate de încălcarea garanției de bună performanță vor fi exercitate de Cumpărător față de Vânzător la adresa sediului său din Thámova 289/13, Prague 8, sau via e-mail la client@bonami.ro. În măsura în care este posibil și cu excepția cazului în care Cumpărătorul ar suporta inconveniente semnificative, Cumpărătorul are obligația ca, la formularea unei reclamații, să returneze produsele Vânzătorului, direct la locul efectuării reclamației sau prin expediere la următoarea adresă: Bonami.ro-Fan Courier RETUR, Ogorului, No. 3G, Oradea, Bihor.

7.6.   Orice alte drepturi și obligații ale Părților privind răspunderea Vânzătorului pentru vicii sunt reglementate de Procedura de Reclamații a Vânzătorului.

8.   Garanția calității

8.1.   Garanția calității in plus față de drepturile Cumpărătorului privind lipsa conformității, Vânzătorul oferă, de asemenea, o garanție a calității pentru toate bunurile, pe baza căreia Vânzătorul se angajează că bunurile vor fi adecvate pentru utilizare în scopul obișnuit pentru o anumită perioadă de timp sau că își vor păstra proprietățile obișnuite.

8.2.   Perioada de garanție pentru cumpărătorul-consumator este de 2 ani, cu excepția cazului în care este prevăzută o perioadă de garanție mai lungă în certificatul de garanție sau dacă nu se prevede altfel pentru bunuri individuale (de exemplu, pe ambalaj). Pentru un Cumpărător care acționează în cursul activității sale profesionale sau al altor activități comerciale la încheierea și executarea contractului, perioada de garanție este, de asemenea, de 2 ani.

8.3.   Garanția de calitate nu se va aplica produselor vândute la preț redus din cauza unui defect în considerarea căruia a fost stabilit prețul redus.

8.4.   Perioada de garanție începe să curgă de la primirea produsului de către cumpărător sau de către o terță parte desemnată de acesta.

9.   Alte drepturi și obligații ale Părților

9.1.   Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor prin achitarea integrală a prețului acestora.

9.2.   Cumpărătorul ia act că software-ul și alte componente ale Platformei Magazinului (inclusiv fotografiile produselor oferite) sunt protejate de drepturi de autor. Cumpărătorul se obligă să nu întreprindă nicio activitate care ar putea permite Cumpărătorului sau unor terți să interfereze cu sau să utilizeze într-un mod nepermis software-ul sau alte componente ale Platformei Magazinului.

9.3.   Cumpărătorul nu are dreptul ca, la utilizarea Platformei Magazinului, să utilizeze mecanisme, programe software sau alte proceduri care ar putea afecta negativ funcționarea Platformei Magazinului. Platforma Magazinului poate fi utilizată numai într-o manieră care nu afectează drepturilor altor clienți ai Vânzătorului și care este în conformitate cu destinația acesteia.

9.4.   Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, sector 1, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, website: https://anpc.ro/, are competența soluționării extrajudiciare a reclamațiilor consumatorilor.

9.5.   Vânzătorul nu este supus niciunui cod de conduită.

9.6.   Cumpărătorul ia act de faptul că Vânzătorul nu răspunde pentru nicio eroare datorată intervenției unui terț asupra Website-ului sau cauzată de utilizarea Website-ului contrar instrucțiunilor sale.

9.7.   Cumpărătorul își asumă riscul schimbării împrejurărilor.

10.   Protecția datelor cu caracter personal și comunicări comerciale

10.1.   Protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului sau ale oricărui alt utilizator al Website-ului, inclusiv condițiile de trimitere a comunicărilor cu conținut comercial, sunt guvernate de regulile privind procesarea datelor cu caracter personal, a căror versiune integrală actuală este disponibilă aici: https://www.bonami.ro/i/informatii-personale.

11.   Utilizarea cookies

11.1.   Website-ul utilizează cookies. Regulile privind utilizarea acestora și modalitatea în care utilizarea lor poate fi refuzată sunt disponibile aici: https://www.bonami.ro/i/politica-de-utilizare-cookie-uri.

12.   Comunicări

12.1.   Cu excepția cazului în care se agreează contrariul, orice corespondență privind Contractul de Vânzare trebuie transmisă celeilalte Părți în scris, prin poștă electronică (e-mail), în persoană sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire utilizând furnizorul de servicii poștale (ce va fi ales de expeditor). Comunicarea către Cumpărător se va efectua la adresa de e-mail menționată în Contul său de Utilizator.

13.   Credite

13.1.   Bonami creditează activitatea pe site. 1 credit = RON 1. Creditele nu pot fi executate silit și nu poate fi solicitată achitarea acestora în echivalent lei. În cazul în care se aplică anumite credite la achiziția unor produse și, ulterior, se exercită dreptul de retragere din Contractul de Vânzare în perioada legală sau convențională, Cumpărătorul nu va avea dreptul la rambursarea contravalorii achitate prin utilizarea creditelor.

13.2.   Reguli detaliate și limitările privind creditele sunt disponibile în regulile privind creditele.

14.   Prevederi finale

14.1.   În cazul în care un raport juridic legat de utilizarea Website-ului sau generat de Contractul de Vânzare conține un element de extraneitate, Părțile convin că respectivul raport va fi guvernat de legile Republicii Cehe. Această prevedere nu va aduce atingere drepturile consumatorilor prevăzute de reglementări general obligatorii. Orice neînțelegeri pot fi, de asemenea, soluționate în afara instanței de judecată. În acest caz, Cumpărătorul poate recurge la o entitate specializată în soluționarea extrajudiciară a litigiilor sau să soluționeze disputa on-line printr-o platformă specializată disponibilă la https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Vânzătorul recomandă Cumpărătorului ca, înainte de a recurge la soluționarea extrajudiciară a disputelor, să utilizeze detaliile de contact ale Bonami pentru a soluționa situația.

14.2.   Vânzătorul are dreptul să vândă produsele în baza unei autorizații de comerț și activitățile Vânzătorului nu fac obiectul altor proceduri de autorizare. Oficiul de Autorizare a Comercianților competent desfășoară controale ale comercianților ca parte a atribuțiilor sale.

14.3.   În cazul în care oricare prevedere a termenilor și condițiilor comerciale este sau devine nulă sau inaplicabilă, o prevedere al cărei conținut este pe cât de apropiat posibil celui al prevederii nule sau inaplicabile va lua locul prevederii nule/inaplicabile. Nulitatea sau inaplicabilitatea unei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi. Orice modificări sau completări ale termenilor și condițiilor comerciale sau ale Contractului de Vânzare se vor efectua în scris.

14.4.  &nbContractul de Vânzare, inclusiv termenii și condițiile comerciale, este arhivat de Vânzător în format electronic și nu este disponibil.

14.5.   Detaliile de contact ale Vânzătorului: adresă de expediere: Bonami – departamentul reclamații

Bonami.ro-Fan Courier RETUR, Ogorului, No. 3G, Oradea, Bihor.
Pentru detalii de contact suplimentare, vă rugăm să verificați www.bonami.ro.

Praga 24.10.2023